slimme geluidscshermen besparen op fundering

De kosten van geluidsschermen worden voor een belangrijk deel bepaald door de fundering. Door de Nederlandse bodemgesteldheid en de hoge eisen aan de horizontale belijning van geluidsschermen zijn de funderingskosten doorgaans erg hoog.Het bouwen op slappe grond leidt vaak tot zettingen op zowel lokaal als globaal niveau. Van tevoren is niet te voorspellen op welke plaatsen deze zettingen zullen optreden. Zeker is wel dat als ze optreden, de glooiende ondergrond en de horizontale lijnen van het geluidsscherm niet meer parallel lopen.Er zijn drie typen scherm ontwikkeld: een betonnen variant, een cassette-variant en een variant in PMMA. Zo is het scherm zowel toepasbaar in situaties waar een reflecterend scherm nodig is, als in die waar een absorberend scherm gewenst is.

visie op geluidsschermen, ruimtelijke inpassing Mer

uw visie. Wij geloven dat alleen nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers leidt tot een resultaat waar alle partijen trots op zijn. Uw visie is dan ook bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Onze visie. Sober, doeltreffend en bevlogen. Dat zijn wat ons betreft de belangrijkste kenmerken van een goed ontwerp. Onze ontwerpen zijn dan ook te omschrijven als: eenvoudig en doeltreffend, ingetogen en toch krachtig, logisch en daardoor lang mooi. Ontwerpbureau ipv Delft, Pieters Bouwtechniek en Holland Scherm ontwikkelden daarom gezamenlijk het funderingsloos geluidsscherm, dat lokale zettingen overbrugt en flexibel genoeg is mee te bewegen met globale zettingen.

werkwijze ipv Delft, specialisten in openbare ruimte en buitenruimte producten

creatieve ingenieurs: Met het ontwikkelen van pleinen, straatmeubilair en openbare verlichting hebben we veel ervaring. Bij al onze werkzaamheden - advies, ontwerp, engineering en realisatie - staan inventiviteit, kennis en realisme centraal. Persoonlijk contact met onze opdrachtgevers is de basis voor een goede samenwerking.

uw doel = ons doel. Het doel van de opdrachtgever staat altijd voorop. Samen met u formuleren wij de essentie van de opdracht. Vervolgens gebruiken we onze creativiteit en technische kennis om binnen de grenzen van de opdracht verrassende oplossingen te vinden.

van concept tot realisatie. Onze creatieve ontwerpers begeleiden het project van concept tot realisatie. Daarbij stellen we ons op als de spil van het ontwerp- en realisatieproces.

werkwijze buitenstijl, het ontwikkelen van een familie van straatmeubilair

PvE en analyse - Ieder proces begint met een inventarisatie van de eisen: Wat willen we. Welke visie is doelmatig. Ook kijken we naar de aanwezigheid van kabels, leidingen en hoogspanningsmasten. Tegelijkertijd analyseren we de opdracht: wat moet er precies gebeuren, hoeveel ontwerpruimte is er en wat is het doel van de opdracht.

schetsontwerp - In deze fase onderzoeken we met schetsen de mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij zoeken we naar een vormgeving die optimaal past bij de gegeven eisen, wensen en situatie. Vervolgens kiezen we in overleg met de opdrachtgever de beste richting.

budget - Al vroeg in het ontwerpproces maken we een raming van de kosten. Met doordachte keuzes en intelligente oplossingen komen we tot een ontwerp dat past bij uw budget en ambitieniveau.

mooi en efficient ontworpen buitenruimte, openbare ruimte, geluidswal, geluidsscherm

schermen en wallen van staal, hout aluminium. Met geluidsschermen en geluid, bruggen en openbare verlichting houden de ontwerpers en projectleiders van ipv Delft zich dagelijks bezig.

Mooie, betaalbare schermen, overdag en 's avonds een goed verlichtopenbare weg ontwerp ontwerpen

ipv Delft ontwerpt, engineert en realiseert geluidsschermen en geluidwerende voorzieningen in staal, beton kunststof, hout, FSC houten, cortenstaal RVS. Wij ontwerpen op maat en leveren het standaard ontwerpen. Bel 015 750 25 75 en stel uw vraag aan ontwerper / adviseur ingenieur. Onze producten zijn te vinden in Apeldoorn, Deventer, Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Assen, Leek, Hogeveen, Meppel, Emmen, Beilen, Leeuwarden, Drachten, Sneek Haarlem, Amsterdam Zuid-oost Den Haag, Maastricht, Eindhoven, Breda, Schiedam Utrecht, Amersfoort Almelo, hengelo, Gelderland Leiden.

funderingsloos geluidsscherm

 
Voor toepassing van dit innovatieve geluidsscherm is heien niet nodig. Dat betekent niet alleen lagere kosten, maar ook een kortere bouwtijd en minder overlast voor omwonenden tijdens de bouw.

Bel: ipv Delft: 015.750 25 75
 
en vraag de brochure aan:
 
 vraag de informatiemap aan